ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

WEBSITE

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Εταιρικής Ιστοσελίδας

Μέσo του συστήματος διαχείρισης της ιστοσελίδας μπορείτε να έχετε τον απόλυτο έλεγχο της δομής, εμφάνισης & λειτουργίας της. Μπορείτε να προσθέτετε, να αφαιρείτε ή να επεξεργάζεστε τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τα αρχεία, τα κείμενα, τις φωτογραφίες & τα videos στην ιστοσελίδα σας. Όλα τα παραπάνω γίνονται εύκολα, γρήγορα & προσαρμοσμένα στις δικές σας ανάγκες. Τα χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας είναι τα ακόλουθα: